Jani Mäkelä Reilusti suomalaisen puolella.

Liikennepolitiikka

Henkilöjunaliikenteen taantumus jatkuu

Liikenne- ja viestintäministeriö ilmoitti tänään ministeri Marinin keskeyttäneen Etelä-Suomen taajamajunaliikenteen kilpailutuksen valmistelun. Syyksi mainitaan Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymän (HSL) selvittelyt Järvenpään liittymisestä HSL:n toimivalta-alueeseen, jolloin kilpailutettava kokonaisuus ja lipputulot ”muuttuisivat merkittävästi”.

Itä-Suomessakin pisaroi

YLEn toissapäiväisen uutisen perusteella (”Junayhteys voisi olla ratkaisu idän kaupunkien hätään – maksaisi 1,7 miljardia euroa”) seitsemän itäsuomalaista kaupunginjohtajaa on hassahtanut Itärataan. Hassahduksen kustannusarvio on 1,7 tai 2,7 miljardia euroa, H/K-suhde 0,13 ja aikasäästö joko 13 tai 19 minuuttia.

On Pisaran aika

Seuraavan hallituksen pitää pystyä tekemään päätöksiä, jotka luovat edellytyksiä pääkaupungin tasapainoiselle kehitykselle. Koko maan raideliikenteen toimivuus vaatii Helsingin ratapihojen uudelleenjärjestelyn ja tämä taas edellyttää päätöstä Pisararadasta.

Erot puolueiden välillä näkyvät!

Uutissuomalainen kysyi eri puolueiden eduskuntavaaliehdokkailta kantaa hakkuiden vähentämiseen. Peräti 95 % vihreistä ja 78 % vasemmistoliiton ehdokkaista oli sitä mieltä, että metsien hakkuita tulee vähentää välittömästi ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Sosialidemokraattienkin ehdokkaista vain 56 % oli eri mieltä tämän väitteen kanssa. Tämä onkin kysymys, joka erottaa puolueet selvästi toisistaan.

 

Autoilun verovääristymät korjattava

Suomi on pimeä, kylmä ja pitkien etäisyyksien maa, jossa tarvitaan kaikenlaista energiaa, liikennettä ja liikkumisen välineitä. Siis ihan, jotta perustuslain 9 §:n liikkumisenvapaus voisi toteutua. Vapaudet, jotka julkinen valta ottaa toisella kädellään pois esimerkiksi liikenteen verotusta kiristämällä, eivät ole mitään vapauksia.

Sisämaan yöjunayhteyksistä

Työ- ja elinkeinoministeriö asetti Taloustutkimus Oy:n tutkimusjohtaja Pasi Holmin selvittämään yöjunayhteyttä Helsinki – Kajaani loppuvuodesta 2018. Aikataulu on tiukka, koska valmista pitäisi olla jo maaliskuun puoliväliin mennessä. Lisäksi selvittely on rajattu turhan tiukasti vain yhdelle yhteysvälille. Siksi lähetimme elinkeinoministeri Mika Lintilälle avoimen kirjeen, jossa esitämme yöjunaliikenteen laajempaa selvittämistä.   

Moottoripyörä on oivallinen liikenneväline

Moottoripyöräily on monessa tilanteessa kätevä, nopea ja ympäristöystävällinen tapa liikkua. Tämän vuoksi moottoripyörät tulisikin ottaa huomioon infrastruktuuria suunniteltaessa ja lisäksi moottoripyörän käyttöön tulisi kannustaa aina, kun se on mahdollista.

 

Moottoripyörien edut erityisesti ruuhkaisessa kaupunkiliikenteessä ovat kiistattomat:

 

Suomalaiset ja espanjalaiset erityisolosuhteet

Espanjaa ja Suomea yhdistää (keskieurooppalaisesta) standardista 1.435 millimetriä poikkeava raideleveys. Espanjan 1.668 millimetriä[i] eroaa standardista 233 milliä, kun taas suomalainen 1.524 millimetriä on 89 milliä leveämpi ja 144 milliä iberialaista kapeampi. Entisten IVY-maiden 1.520 millimetriä[ii] poikkeaa taas meikäläisestä nykyään neljä milliä.

Poikkeama tuo muassaan ongelmia. Niistä kertoo Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi:

Rataverkon korjausvelan rahoitus on turvattava

Yle Uutiset ovat uutisoineet, että junien suurin syy myöhästelyyn ovat rataverkon puutteet sekä turvalaitteiston viat. Näiden osuus oli peräti 45 prosenttia kaikista myöhästymisistä. Junankuljettajana toiminut SDP:n kansanedustaja Harry Wallin on sanonut, että Suomen yksiraiteisella rataverkolla turvalaitehäiriö heijastuu liikenteeseen, kun muut junat joutuvat odottamaan myöhästyneen junan ohitusta.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset

Sivut

Julkaise syötteitä