Jani Mäkelä Reilusti suomalaisen puolella.

Perussuomalaisilla on EU-linja

EU-keskustelua maassamme leimaa hymistelevä konsensushenkisyys. Lähes kaikissa EU:n liittyvissä asioissa suomalaiset puolueet lähinnä kilpailevat siitä, mikä on missäkin asiassa myönteisin ja ”fantsuttelevin” EU:n suuntaan. Ehkä monelle erityisesti vasemmistopuolueiden kannattajille tulisi yllätyksenä omien edustajiensa EU-intoilu, jos he vain tietäisivät siitä.

Eduskunnassa avointa EU-keskustelua käydään valitettavan vähän. Tästä syystä kansalaiskeskustelussa on vaikea arvioida eri puolueiden esittämiä linjauksia sekä vaihtoehtoja EU:n ja siellä vaikuttamisen suhteen. Hallituksen päätökset käytännössä määräävät etenemisen ja eduskunnan rooliksi jää lähinnä siunata linjaukset suuressa valiokunnassa.

Perussuomalaiset ovat ainoa eduskuntapuolue, jonka mielestä EU ei ole itseisarvo, vaan välinearvo. Jäsenyys unionissa sekä rahaliitossa ovat tällä hetkellä vallitsevia tosiasioita, mutta eivät välttämättä pysyviä ratkaisuja. Suomi on liittynyt unioniin saadakseen mahdollisuuden vapaaseen kaupankäyntiin, ei maksaakseen muiden velkoja tai joutuakseen muiden määräysvallan alle.

Useamminkin siis soisi kysyttävän, mikä on perussuomalaisten vaihtoehto – mitä mielestämme pitäisi tehdä toisin. Puolueen EU-linjausten pohja tulee voimassaolevista puolue- ja vaaliohjelmista. Sen ohella kuitenkin olemme ottaneet useissa yhteyksissä kantaa aiheeseen suppeammin tai laajemmin eri valiokuntien sekä erityisesti suuren valiokunnan vastalauseissamme.

Määritelmän mukaisesti ”suuri valiokunta käsittelee Euroopan unionin jäsenyyteen liittyvän kansallisen politiikan valmistelua, paitsi ulko- ja turvallisuuspolitiikan osalta, joka kuuluu ulkoasiainvaliokunnan toimivaltaan”. Suuren valiokunnan perussuomalaisena edustajana olen perehtynyt aihepiiriin ja ollut rakentamassa linjaamme yhteistyössä muun ryhmän sekä puolueen kanssa.

Eräs esimerkki tällaisesta laajemmasta kannasta on 21.3.2018 annettu valiokunnan lausunto valtioneuvoston EU-vaikuttamisstrategiasta 2018. Se on eri aloja läpileikkaava linjaus siitä, kuinka maamme äänivaltaa unionissa tulisi käyttää ja mitkä ovat kantamme ajankohtaisiin suuriin kysymyksiin. Esitimme ainoana puolueena oman pohjaesityksemme, koska näkemysero hallituksen linjaan oli liian syvä.

Kaikki asiaan kuuluvat alkuperäistekstit ovat luettavissa eduskunnan sivuilta pöytäkirjasta linkin kautta. Blogin lähteenä toimiva perussuomalaisten eriävä mielipide löytyy kohdasta ”Eriävä mielipide 2”.  Kantamme ohella suosittelen lukemaan myös dokumentista löytyvät vihervasemmiston vastalauseet, joissa pyritään jopa entisestään vesittämään hallituksen valmiiksi myöntyväistä linjaa.

Seuraavassa kokoan helpommin luettavaan muotoon eräitä keskeisiä linjauksia eriävästä mielipiteestämme.

1. Johdanto

Perussuomalaiset jättivät suuressa valiokunnassa eriävän mielipiteen vaikuttamisstrategiaan, joka linjaa Suomen kantaa EU:n suunnasta. Perussuomalaisten mukaan EU-vaikuttamisstrategia 2018 kokoaa valtioneuvoston kantoja ja alustavia näkemyksiä liian suurpiirteisesti. Mielestämme strategian tulisi sen sijaan olla yksityiskohtaisempi sekä kriittinen EU:n ja EMU:n syventämistä kohtaan.

2. Ei arvopohjahössötykselle

Euroopan unionin tulisi tuottaa Suomelle lisäarvoa lähinnä vapaakaupan muodossa. EU ei ole itsetarkoitus, vaan välinearvo. Emme pidä mielekkäänä ottaa Suomen päämääräksi unionin yhtenäisyyden, arvopohjan tai muun abstraktin käsitteen korostamista. Perussuomalaiset eivät näe tarpeellisena Unionin vaikutusvallan ulottamista arvopolitiikan ohjaamiseen tai mielipidevaikuttamiseen. Vaikuttamisen tulee keskittyä kansallisen edun näkökulmaan.

3. Ympäristöstä ei kilpailuhaittaa Suomelle

Pidämme erityisen tärkeänä sitä, että uusiutuvan energian direktiivin bioenergian kestävyyttä koskevat linjaukset eivät uhkaa Suomen harjoittamaa vastuullista metsänhoitoa ja hakkuita, jotka ovat osa teollisuutemme selkärankaa. Ympäristöpolitiikan osalta Suomen EU-vaikuttamisen tulee keskittyä siihen, että muut maat huolehtivat ympäristövelvoitteistaan vähintään samalla tasolla kuin Suomi on jo huolehtinut, emmekä voi hyväksyä uusia velvoitteita itsellemme ennen tätä. 

4. Euroeroon valmistauduttava

Perussuomalaiset toteavat, että hallitus ei ole esittänyt käyttökelpoista mallia EMU:n kehittämiseksi eikä ole varautunut siihen, että EMU joko hajoaa tai siitä eroaa tai on erotettava jäsenmaita lähivuosina. EMU:n kohtalo on sama kuin on aiemmin ollut kaikilla valuutta-alueilla, jotka on muodostettu hyvin erilaisista maista ja kansantalouksista. Suomen tuleekin laatia toimenpideohjelma EMU:n hajoamisen ja Suomen siitä eroamisen varalle.

5. Ei liittovaltiokehitykselle

Perussuomalaiset vastustavat jyrkästi EU:n kehittymistä kohti liittovaltiota. Euroopan kansoille ja kansallisvaltioille kuuluvaa poliittista päätäntävaltaa ei saa siirtää enempää EU:lle. EU:n liittovaltiomaisia rakenteita olisi sen sijaan perusteltua ryhtyä purkamaan hallitusti, jotta päätäntävaltaa saadaan palautettua takaisin lähemmäs Euroopan kansoja.

Perussuomalaiset torjuvat suunnitelmat määräenemmistöpäätösten lisäämisestä. Tällaisen päätöksentekomenettelyn lisääminen kasvattaisi suurten EU-maiden valtaa, eikä olisi kansallinen etumme. Perussuomalaiset vastustavat ylikansallisten vaalilistojen käyttöönottoa, komission ja neuvoston puheenjohtajuuksien yhdistämistä sekä mitään pakottavia kärkiehdokasmenettelyjä.

6. Oikeus pidettävä omissa käsissä

Perussuomalaisten mielestä oikeusasioiden korostuminen EU:ssa ja oikeudenkäytön siirto EU:n elimille muissakin kuin nimenomaisesti kansainvälistä yhteistyötä vaativissa asioissa, on huolestuttavaa. Suomen tulisi korostaa omaa kansallista lainsäädäntöä asioiden ensisijaisena ratkaisukeinona. Uusiin avauksiin EU:n elinten tuomiovallan laajentamiseksi tulee suhtautua kriittisesti.

7. Turvapaikkasurffailu kuriin

Pidämme hyvänä, että maahanmuuton ja muuttoliikkeen hallinnan suhteen ajattelu Euroopassa on järkevöitynyt vuoden 2015 turvapaikkakriisin jälkeen. Nyt tunnustetaan jo laajalti tuolloin vaatimamme periaatteet siitä, että rajojen sekä sopimusten on pidettävä.

Käytännön toimia Unionilta kuitenkin odotetaan, että turvapaikanhakijoiden mielivaltainen liikkuminen maasta toiseen estetään ja pidemmällä aikavälillä siirrytään turvapaikanhaun siirtämiseen mahdollisimman pitkälle kolmansiin maihin Unionin rajojen ulkopuolelle.

8. Oma puolustus ensin

Perussuomalaiset kannattaa rajattua puolustusyhteistyötä esimerkiksi puolustusteollisuuden toimintaedellytysten helpottamiseksi, huoltovarmuuden turvaamiseksi ja turvallisuuspoliittisesti tärkeän tiedon vaihdossa. Suomen ei kuitenkaan pidä olla mukana kehittämässä EU:n yhteistä armeijaa ja sotilasliittoa. Nato on jo vallitseva puolustusliitto suurelle osalle EU-maita, ja Suomi on valinnut liittoutumattomuuden tien. Suomalaisten tulee puolustaa Suomea, ei EU:ta.

9. Liittolaisia kansallista etua korostavista maista ja puolueista

Suomen tulee vaikuttamisessaan painottaa uusien yhteistyösuhteiden ja liittolaisuuksien löytämistä Euroopasta sellaisista maista ja puolueista, jotka korostavat kansallista etua ja EU:n päätösvallan keventämistä. Tässä tulee toimia ennakkoluulottomasti ja etsiä yhteistyösuhteita myös Itäisen Euroopan maista. EU:n tulisi palata kohti alkuperäistä tarkoitustaan kauppaliittona.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

11Suosittele

11 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (26 kommenttia)

Käyttäjän mikkokokko kuva
Mikko Kokko

Siinä on aika tiivistetysti perussuomalaisten eu-linjaa unionia käsittelevän suuren valiokunnan jäseneltä.

Tästä voi lukea sitä mitä niin sanottu valtamedia ei julkaise kun heidän narratiivinsä on se "yhden asian puolue".

Käyttäjän kainiemelainen kuva
Kai Niemeläinen

Yksi asianne oli selvästi luettavissa tuostakin valiokunnan jäsenen puheenvuorosta. Kohdat 2 ja 7 olivat asiaanne ja loput olivat sitä, että mikäli kohdat 2 ja 7 eivät toteudu, me heittäydymme vaikeiksi ja erotaan koko unionista. Osassa kohdista pidetään ovet auki eroamiselle ja jos kohtaa 7 ei toteuteta tarpeellisin tavoin ja turvapaikanhakijoiden ihmisoikeuksia ei joukolla poljeta, uhataan kovasti, että saatamme.

Kohdassa 2 painotetaan, ettei EUssa saa keskustella arvoista. Arvokeskustelu on Perussuomalaisten mielestä syytä jättää Perussuomalaisille. Arvoista puhumista ei kukaan muu osaa. Muuten keskustelu uhkaa muuttua sellaiseksi, ettei turvapaikanhakijoiden ihmisoikeuksia saisi polkea. Sitten Perussuomalaisten on pakko uhata taas.

Käyttäjän janimakela kuva
Jani Mäkelä

Nyt on taas vähän omituisia näkemyksiä. Kohdat 2 ja 7 ovat kohtia muiden joukossa. Kakkonen on periaatteellinen, seiska käytännöllinen.

Itse asiassa jos olisit seurannut eurooppalaista keskustelua ja ulostuloja, tietäisit että kohdassa 7 mainittu turvapaikanhaun ulkoistaminen on alkanut valtavirtaistua suurissa EU-maissa.

Tässä asiassa Suomi vihervasemmiston höpinöineen on alkanut jäädä marginaaliin ja EU:n päästä ajetaan paljon tiukempaa politiikkaa kuin meillä kansallisesti pystytään.

Käyttäjän Mahjong kuva
Erkki Martikainen

Se on ihan sama mitä siellä oppositiossa jupistaan kun ei hallitustyöskentelyyn ole eväitä eikä tarjottavia.

Käyttäjän mikkokokko kuva
Mikko Kokko

Mutta Sampo kirjoitti blogin missä kertoi että hallituksessakaan ei voi vaikuttaa kun sovitusta ei pidetä kiinni.

Sirpa Abdallah

Sovitusta kiinnipitämisestähän oli kyse kun PS ei enää mahtunut hallitukseen. Sen sijaan siniset sopivat sinne, kun ei tarvitse enää noudattaa yhdessä sovittua ohjelmaa. PS:n kohdalla ei tosiasiassa ollut kysymys mistään ArvoPohjasta, sillä tuo pohja ei ole mihinkään muuttunut sitten toukokuun lopun 2015, jolloin vielä kyvykäs haliitusyhteistyöhön. Hallituksen työskentely on yhtä soutamista ja huopaamista ja siniset ovat ikäänkuin tuuliajolla koittaen pidellä purjeita paikallaan. Siinä kuitenkaan onnistumatta, sillä keskusta ja kokoomus vie vaikka vastatuuleen sinisistä piittaamatta.

Käyttäjän janimakela kuva
Jani Mäkelä

Tämä väite ei nyt pidä paikkaansa. Ongelma on paremminkin siinä, että varsinkaan EU:n suhteen ne eväät joita perussuomalaiset olisivat olleet tarjoamassa, eivät maistuneet kovin hyvin muille puolueille.

Käyttäjän kainiemelainen kuva
Kai Niemeläinen

Siksi olette oppositiossa ja ne muut, jotka yhteistyöhön kykenevät, hallituksessa. Suomen EU-puheenjohtajakautta edeltävässä puoluetapaamisessa näkyi selvästi, että oppositiossakin on puolueita, jotka kykenevät EU-asioissa sopimaan ja löytämään yhteisen sävelen. Kyllä hallitus siis saadaan tulevaisuudessakin muodostettua.

Jatkakaa pois valitsemallanne linjalla. Hallitus jatkaa omallaan, kuten tulevatkin hallitukset.

Hih! Minähän alan kuulostaa Ritalalta! :)

Käyttäjän janimakela kuva
Jani Mäkelä Vastaus kommenttiin #9

Kuten tuossa aikaisemmin kirjoitin, vihervasemmiston puolueethan ovat jopa paljon oikeistohallitusta myöntyväisempiä EU:lle. Siellä ollaan ehdottoman antautumisen linjoilla, kun hallitus yrittää edes laittaa joitain pieniä ehtoja antautumiselle.

Mutta mitä mieltä sen enempää vihervasemmisto kuin oikeistopuolueetkaan ovat EU:sta, se ei ole minun asiani. Minun asiani on olla muodostamassa perussuomalaista linjaa tässä asiassa ja tuoda linjaa kansan tietoon niin että äänestäjä voi muodostaa mielipiteensä tiedon eikä luulon pohjalta.

Käyttäjän kainiemelainen kuva
Kai Niemeläinen Vastaus kommenttiin #13

Antautumisen vai Euroopan Unionin kehittämisen? Antaa hyvin erilaisen tilaisuuden katsoa EU:ta yhteistyömahdollisuutena kuin uhkana.

Mutta, olet ihan oikeassa, Mäkelä. Linjanne vaatii vielä kirkastamista. Hyvä, että puhutte puolueen sisällä asiasta. Linja vaikuttaa vielä kovin keskeneräiseltä ja häilyvältä. Yhtä sekavalta kuin presidentti Niinistön Nato-kanta.

Käyttäjän kainiemelainen kuva
Kai Niemeläinen

Perustussuomalaisten EU-linja on hyvin erilainen kuin muilla puolueilla. Tämä on tullut kovin selväksi. Erinomaisen selvää on, ettei puolueella ole linjaa. Puolue ei halua erota EU:sta eikä edes eurovaluutasta. Mutta puolueen edustajat haluavat ja saavat leikitellä, että puolue voisi saattaa haluta.

Olisiko syytä kertoa, haluatteko Suomen eroavan EU:sta vai haluatteko kehittää EU:ta haluamaanne suuntaan? Kysymys ei ole kovin vaikea.

Olisiko syytä kertoa, haluatteko Suomen eroavan eurovaluutasta vai ettekö? Tämäkään kysymys ei ole noin vaikea, että sitä pitää pyöritellä. Valitkaa kahdesta ja kertokaa kansalle, mitä ajatte.

Käyttäjän janimakela kuva
Jani Mäkelä

Ihan riippumatta paljonko sieltä eurosta ja EU:sta haluaa eroon, on joka tapauksessa toimittava jollain järkevällä tavalla niiden lukuisien vuosien aikana, kun vielä olemme mukana molemmissa.

Tiedät varmaan itsekin, että vaikka kansan ja eduskunnan enemmistö tänään päättäisi erota EU:sta, irtautuminen on vuosien prosessi.

Ja etenkin kun tällä hetkellä sellaista asiaa ei ole näköpiirissä, olisi mahdotonta suomalaiselle eduskuntapuolueelle, olla ilman linjaa kuinka siellä EU:ssa toimitaan, haluttiinpa olla mukana tai ei.

Käyttäjän kainiemelainen kuva
Kai Niemeläinen

Ihan kelpo vastaus, Mäkelä. Ymmärrän hyvin, ettei eroaminen tapahdu huomenna.

Mutta kertoisitko vielä ihan selvyyden vuoksi:
Haluaako PS, että Suomi eroaa eurovaluutasta?
Haluaako PS, että Suomi eroaa Euroopan Unionista?

En pyydä ottamaan kantaa aikajanaan. En pyydä myöskään ottamaan kantaa muiden puolueiden tavoitteisiin tai mielihaluihin.

Mitä PS siis tavoittelee?
Oletteko viemässä Suomea Britannian tielle?
Ovatko nämä siis puolueenne lopullisia tavoitteita? Nyt jää kovin epäselväksi, että nämä voisivat olla pelkästään "hätävarana" käytettävissä tilanteessa, jossa muita kehityspolkuja ei enää ole näköpiirissä?

Käyttäjän janimakela kuva
Jani Mäkelä Vastaus kommenttiin #10

Kysymys palautuu kohtaan blogissani; "Jäsenyys unionissa sekä rahaliitossa ovat tällä hetkellä vallitsevia tosiasioita, mutta eivät välttämättä pysyviä ratkaisuja. Suomi on liittynyt unioniin saadakseen mahdollisuuden vapaaseen kaupankäyntiin, ei maksaakseen muiden velkoja tai joutuakseen muiden määräysvallan alle."

Suomeksi sanoen, jos jäsenyys mainituissa johtaa riittävän voimakkaasti kansallisen etumme vastaiseen tilanteeseen tai jopa uhkaa itsemääräämisoikeuttamme, totta kai niistä pitää erota.

Käyttäjän kainiemelainen kuva
Kai Niemeläinen Vastaus kommenttiin #12

Luen viestiäsi siis edelleen niin, ettei PS aja nykytilanteessa euroeroa eikä varsinkaan EU-eroa. Lienen oikeassa?

Käyttäjän mikkokokko kuva
Mikko Kokko Vastaus kommenttiin #17

Joskus kannattaa lukea blogi ja yrittää ymmärtää mitä siinä sanotaan. Perussuomalaiset vaativat suunnitelmaa
ja toimenpidekarttaa euroeron varalle. Ei ennen voi erota.

Käyttäjän janimakela kuva
Jani Mäkelä Vastaus kommenttiin #20

Tämä on muutenkin vähän samanlainen kysymys kun että kysyt vihreiltä, että kun varmaan haluat pysäyttää ilmastonmuutoksen, mikset esitä ensi vuodelle täyskieltoa hiilidioksidin tuottamiselle?

Jotkut asiat eivät ole realiteetteja tässä ja nyt, silti niitä voi ja pitää edistää. Kyse on asioiden suunnasta; muiden puolueiden suunta on EUn ja Euron peruuttamattomuus sekä syventäminen. Perussuomalaisten suunta on toinen.

Käyttäjän kainiemelainen kuva
Kai Niemeläinen Vastaus kommenttiin #21

Eli näyttääkin, etten ollut edellisessä arvauksessani oikeassa.

Jos rahaliiton ohjausmekanismien syventämistä ei tavoitella, ei voi olla muuta tavoitetta kuin hakea eroa eurosta. Emmehän halua maksaa jokaisen jäsenmaan holtittomuutta jatkossa. Ilman talouspolitiikan yhdenmukaistamista ja tiukempaa kontrollia euro ei voi toimia.

Kiitos, Mäkelä, asian selventämisestä. Minusta yhteistyön syventäminen on kuitenkin se tapa, josta Suomi eniten hyötyy tulevaisuudessa.

Käyttäjän kainiemelainen kuva
Kai Niemeläinen Vastaus kommenttiin #20

Perussuomalaiset vaativat suunnitelmaa ja toimenpidekarttaa euroeron varalle? Keneltä?

Miksi ajattelette jonkun tahon teettävän toimenpidekartan tai suunnitelman jostain sellaisesta, jota tuo muu taho ei ole edistämässä?

Muista puolueista vain Sininen tulevaisuus voisi olla teidän vaatimustenne kanssa samassa linjassa. Eikö fiksumpaa olisi, että tekisitte suunnitelman ja toimenpidekartan yhdessä Sinisen tulevaisuuden kanssa? Kenties myös Kansalaispuolue saattaa liittyä kimppaan?

Ylipäätään: eikö sinun mielestäsi Perussuomalaisten pitäisi itse laatia toimenpidekartta ja suunnitelma asiasta, jota se tavoittelee?

Käyttäjän janimakela kuva
Jani Mäkelä Vastaus kommenttiin #23

Suomen EU-politiikkaa johtaa hallitus ja pääministeri, toimien eduskunnan mandaatin mukaisesti. Koska emme ole hallituksessa, me siis esitämme vaatimuksemme eduskunnan mandaatin kautta. Se tapahtuu näissä asioissa useimmiten suuressa valiokunnassa.

Sinisellä tulevaisuudella ei ole yhtään vaaleilla valittua luottamushenkilöä. Kansalaispuolueella on vasta jokunen kunnanvaltuutettu. Jos tilanne olisi kummankaan osalta erilainen (mitä suvaitsen epäillä) seuraavien vaalien jälkeen, asiat katsotaan sitten uudestaan.

Tuollaisen mittakaavan asioiden suunnittelu ei onnistu oppositiopuolueen resursseilla, se on valtiollisen tason tehtävä.

Käyttäjän kainiemelainen kuva
Kai Niemeläinen Vastaus kommenttiin #24

Mutta kun valtiollisella tasolla ei ole sellaista konsensusta, että tätä eroamista haluttaisiin edistää tai suunnitella. Toimenpidesuunnitelma on esitettävä kyllä sellaisen tahon toimesta, joka suunnitelman mukaista toimintaa on vaatimassa, resurssipulasta riippumatta.

Käyttäjän janimakela kuva
Jani Mäkelä Vastaus kommenttiin #25

Miten sen, jos laatimiseen vaadittavaa konsensusta ei tällä hetkellä olisi, pitäisi mielestäsi estää perussuomalaisten vaatimusta sellaisen laatimisesta?

Niinhän demokratia toimii, että asiat tapahtuvat kun tarpeeksi moni vaatii. Eivät ne tapahdu ilman vaatimista. Eikä tule toista vaatijaa ilman ensimmäistä.

Sirpa Abdallah

Kai Niemeläiselle. Mitäpäs tuumit, kun entinen EKP:n pääjohtajakin Jean-Claude Trichet on huolissaan niin EU:sta kuin eurostakin. Politicossa on hänen haastattelunsa.

"We still live in an “abnormal situation,” according to the former president of the European Central Bank. Global debt — both public and private — has increased unabated even after a massive crisis triggered by the same type of high leverage. Asset prices have never been higher, and fears of new bubbles are rising. The roots of financial instability are there for all to see.

Mulling about the consequences of the era of cheap money he helped initiate, Trichet reflects on the “high price” the global economy had to pay for the monetary loosening conceived nearly 10 years ago as the best response to the financial crisis."
https://www.politico.eu/article/jean-claude-triche...

Trichet näyttää olevan aidosti huolissaan maailman talouden tilasta ja samalla luonnollisesti EU:n ja euron tilasta. Elämme "epänormaalissa tilanteessa".

Toisille EU näyttäytyy aina vain jonkinlaiselta onnelalta, eikä osata ottaa huomioon maailman velkatilanteen kehitystä, samalla myös oman maamme, joka kriisistä johtuen EKP laittoi massiivisen valtavan suuren vipuvaikutuksen. Omaisuuden hinnat eivät ole koskaan olleet suurempia, ja uusien kuplien pelot ovat nousussa. Rahoituksen epävakauden juuret ovat kaikkien nähtävissä.

Käyttäjän kainiemelainen kuva
Kai Niemeläinen

Kriisin puhjetessa on parempi osana suurempaa kokonaisuutta kuin yksin periferiassa. Minä tuumin Trichetin huolen johtuvan siitä, mistä itsekin olen huolissani: eurovaluutan eloonjäämismahdollisuus riippuu siitä, kuinka suurelta osin valuuttaliiton jäsenvaltiot ovat valmiita siirtämään talouspoliittista valtaa.

Yleisesti olen hyvin alkiolaisella pohjalla: minä puhun mielelläni eurooppalaisen liittovaltion puolesta.

Käyttäjän seppopmuurinen kuva
Seppo Muurinen

Se on vaan niin että PS kulminoituu Halla_ahon aiempiinkin "rasistisiin heittoihin kuin eräiden myös valtuutettujen/-jäsenien puolihuolimattomiin julkisiin hyvinkin jyrkkiin kannanottoihin",josta tehdään koko puolueen leimakirves "yhteistyökyvyttömyydestä".

Kun Halla-aho nousi johtoon alkoi pilkkomiskirves heilua myös heille,jotka ovat yrittäneet nk.julkaisukelpoisia miedoimmin keinoin mm.lehdistöön. Kuitenkin pitäen omalta osaltaan kiinni perussuomalais linjoista,tekemättä ns.mediapöhöä rasistisin sanakääntein.

Vielä eräseen Timppaan mentäessä että hänen kaudellaan oli perussuomalaisuus - se ainoa ja oikea - mutta nyt " saatanan kätyri ",ilman painoarvoa esim.sinisiin verrattuna. Ts.nyt perussuomalaiset ovat Timpankin mielestä sitä alinta poliittista luokkaa,entisen ihannoin sijasta.

No,ehkä sisäpiirit omissaan tietävät että mikä kismaa muukin kuin vaan Halla-aho,jonka ensivaikutelmat aikoinaan " oli jopa luotaan työntäviä " mutta nyt sitten johdossa perussuomalaisissa. Tunnustellaan jatkoa !

Käyttäjän janimakela kuva
Jani Mäkelä

Siinä ei toki ole mitään uutta, että perussuomalaisia dissataan mediassa.

Mutta kun nyt tuolla ylhäällä avauksessani esitetään erinäköisiä kannanottoja EU:n liittyviin asiakysymyksiin, olisin toki kiitollinen jos kommentoija ottaisi kantaa niihin.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset

Sivut